Creative Commonsi litsents
Autori Piret Valk teos pealkirjaga Viltimine on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.